W 2023 roku jedna z członkiń naszego zespołu (Karolina Szymczyk) miała przyjemność prezentować na żywo rozwiązania matury z języka polskiego na antenie Radia Zet

Dlaczego warto się do nas zapisać?

Jesteśmy doświadczonym zespołem korepetytorek, którym zależy na rozwoju ucznia i poszerzaniu horyzontów myślowych. Chcemy wspierać w tym, aby formalna edukacja szkolna nie zabiła ciekawości świata i pasji do nauki.

Świetnie znamy wymagania egzaminacyjne, zarówno od strony formalnej, jak i praktycznej

To gwarancja sukcesu podczas egzaminów!

Zajęcia w pełni dostosowane do formy on-line (każdy uczeń posiada swój folder z notatkami i dodatkowymi materiałami z zajęć)

Cenimy Twój czas!

Przykładamy szczególną wagę do procesu uczenia pisania dłuższych wypowiedzi – szkolnych i pozaszkolnych

Pisania można się nauczyć!

Pracujemy w oparciu o założenia pozytywnej psychologii.

Wierzymy, że wszystkiego można się nauczyć, ale wymaga to czasu i odpowiednich strategii!

Najważniejsza jest dla nas wewnętrzna motywacja ucznia, ponieważ przekłada się ona na wyniki

Wierzymy, że wzmacnianie poczucia sprawczości i pozytywne emocje wpływają na efektywność nauki!

Oprócz wiedzy o literaturze i języku poszerzymy Twoje horyzonty z takich dziedzin, jak filozofia,religioznawstwo czy historia

Nauki humanistyczne są wspaniałą przygodą, która pozwala zrozumieć siebie i otaczający świat!

Prowadzimy także zajęcia dostosowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wykształcenie psychopedagogiczne i psychologiczne).

Postrzegamy każdego ucznia jako niepowtarzalnego człowieka o ogromnym potencjale!

Nasze Uslugi

Specjalizujemy się w przygotowaniach do egzaminów z języka polskiego (egzamin ósmoklasisty, matura). Przygotowujemy również do olimpiad, konkursów z języka polskiego. Dodatkowo oferujemy zajęcia z języka łacińskiego i filozofii ( w tym maturalne). Wspieramy uczniów w sposób kompleksowy zarówno w zdobywaniu wiedzy, ale też emocjonalnie (możliwość konsultacji psychopedagogicznych i kryzysowych).

Meet the Influencers

Journey into the world of creators who have captivated millions with their content.

Travel Vloggers

Embark on virtual journeys with their travel adventures and inspire wanderlust.

Tech Pioneers

World of tech pioneers who unravel the mysteries of technology and innovation.

Customer Success Stories

Explore the customer success story of our companys initiatives. Learn how innovative financial solutions and services enhanced their financial performance and customer satisfaction

I cant express how grateful we are with their service, their expertise and commitment to our success truly set them apart.

John Doe

CEO

The results have been phenomenal, with a 40% increase in customer satisfaction and a 25% growth in repeat business. We are incredibly impressed.

John Doe

Supervisor

This partnership has been valuable and we credit them for our continued growth and success in a rapidly evolving market.

John Doe

Manager

Visionaries

Unleash the Power of Tomorrow

We are a hub of creativity, pushing the boundaries of whats possible. Explore our cutting-edge solutions and witness the future unfold before your eyes. From revolutionary technologies to disruptive strategies, we are at the forefront of innovation in every industry.

Customer Success Stories

Explore the customer success story of our companys initiatives. Learn how innovative financial solutions and services enhanced their financial performance and customer satisfaction

I cant express how grateful we are with their service, their expertise and commitment to our success truly set them apart.

John Doe

CEO

The results have been phenomenal, with a 40% increase in customer satisfaction and a 25% growth in repeat business. We are incredibly impressed.

John Doe

Supervisor

This partnership has been valuable and we credit them for our continued growth and success in a rapidly evolving market.

John Doe

Manager

Subscribe and get updates regularly

Join us on this exciting journey of discovery as we delve into the realms of innovation and witness its transformative power in action. Immerse yourself in a world where groundbreaking ideas shape our future.